O portálu

Níže se dozvíte více o našem programu správy.

Portál

Na úvodní straně programu máte základní přehled o stavu na účtech vašeho společenství. Získáte zde zápisy ze schůzí vlastníků nebo výboru, vybrané dokumenty a informace o vaší jednotce, váš evidenční list.

Jsou zde také kontakty na předsedu/členy výboru a na nás.

Adresář

V adresáři máte základní informaci kdo vlastní kterou jednotku a jaký má podíl. Předseda/výbor mají rozšířený náhled a vidí zde kdo kolik dluží, jestli není nějaký vlastník v insolvenci a počty uživatelů v jednotlivých bytech.

Moje agenda

Zde získáte informaci o vašich předpisech, jejich úhradách, stavu měřidel, vaše vyúčtování a odeslanou poštu od nás k vám.

Náš dům

Zajímají vás pohyby na účtu vašeho společenství? Stav pokladny, náklady jednotlivých složek, jednotlivé faktury? Vše najdete v této sekci.

K tomu zde naleznete dodavatelské smlouvy, např. na dodávku pitné vody, pojistnou smlouvu, smlouvu o správě domu a další. Vše kdykoliv po ruce, žádné složité hledání v šanonech.

.....a jsou zde i revize a doba expirace každé z nich.

Responsivní design

Výhodou našeho programu je i to, že ho můžete používat na vašem stolním počítači či notebooku. Stáhnete-li si aplikaci Domsys Portál, můžete mít tento přehled i na vašem chytrém telefonu nebo tabletu.