Ceník

Skvělá cena za správu a přitom vás nezatěžujeme dalšími zbytečnými nebo skrytými poplatky.

Cena správy za jednotku/měsíc

125,- Kč byt/měsíc

Cena správy za garáž/měsíc

40,-Kč byt/měsíc

On-line přístup

Internetové bankovnictví, hrazení faktur SVJ

Vedení podvojného účetnictví

Potvrzení o bezdlužnosti

Smluvní zajištění dodávky služeb a médií

Organizace shromáždění

Zajištění a sledování revizí

Zpracování roční účetní závěrky

Evidence a výběr plateb

Evidence dluhů

Zpracování ročního vyúčtování

Výběrová řízení

Vedení mzdové agendy

Úvěr - výkazy bance

Zpracování stanov

1.000,-Kč

Právní poradenství

Podání žaloby zdarma. Jiné právní služby 1.500,-Kč/hod.