Výherce křížovky Radničních listů 2016 - si můžete prohlédnout zde

Správa nemovitostí online, kde dostanete navíc

 • slevy u vybraných partnerů
 • rozúčtování studené a teplé vody v ceně bytové jednotky
 • řešení neplatičů s právním servisem zdarma
 • sofistikovaný on-line přístup, který Vás o všem informuje
 • u nás jste zákazník i partner
 • s námi podporujete postižené děti
 • cena správy 85,-Kč měsíčně za bytovou jednotku
 • a mnoho dalších
 
 • slevy u vybraných partnerů
 • rozúčtování studené a teplé vody v ceně bytové jednotky
 • řešení neplatičů s právním servisem zdarma
 • sofistikovaný on-line přístup, který Vás o všem informuje
 • evidence středisek, domů, objektů, uživatelů
 • předpisy: vytvoření předpisů na pevné a zálohové platby, hromadné výpočty pro dům
 • sledování počtu osob, evidence bydlících osob
 • hlídání insolvence
 • evidence požadavků oprav
 • měřidla- vodoměry SV a TV, indikátory spotřeby tepla, centrální měřidla a související hlídání výměn měřidel
 • kauce
 • sipo
 • fondy a jejich evidence dle domů,s možností rozdělení na jednotlivé objekty
 • vyúčtování zálohových plateb dle platné legislativy: příprava souborů,parametry výpočtu, výpočet a převod výsledků do úhrad, tisky různých sestav dle požadavku domu
 • u nás jste zákazník i partner
 • s námi podporujete postižené děti
 • cena správy 85,-Kč měsíčně za bytovou jednotku
 • příprava plánování  oprav a rekonstrukcí domu
 • uzavírání smluv o dílo, smluv o dodávkách služeb
 • vedení pasportů domu a bytu , či nebytového prostoru
 • vytvoření upomínek a poplatku z prodlení
 • úhrady: sledování úhrad uživatelů, párování úhrad
 • vytvoření poukázek B pro rozesílání přelatků
 • příprava prohlášení vlastníka
 • příprava smlouvy k bytům dle NOZ
 • zpracování stanov dle NOZ 
 • zajištění notáře na schůzi
 • příprava jednání a schůzí, jejich evidence a zápisy
 • možnost online přístupu 
 
a mnoho dalších

Proč sprava85.cz?

Žijeme, podnikáme a vlastníme několik nemovitostí v karlovarském kraji. Náš obor je úzce spojený se správou nemovitostí. Námi vlastněné nemovitosti standardně spravují místní správci. Letité zkušenosti nás utvrdily v tom, že stávající správě chybí něco, co by více uspokojilo potřebu zákazníka. Tou je především přidání služeb, které každý ocení.

Naše správa přináší výhody v efektivním řešení pohledávek s právními službami zdarma, rozúčtovává studenou a teplou vodu v ceně bytové jednotky, umožňuje sofistikovaný on-line přístup a především Vám ušetří náklady nejenom díky ceně 85,-Kč měsíčně za bytovou jednotku.

Žijeme, podnikáme a vlastníme několik nemovitostí v karlovarském kraji. Náš obor je úzce spojený se správou nemovitostí. Námi vlastněné nemovitosti standardně spravují místní správci. Letité zkušenosti nás utvrdily v tom, že stávající správě chybí něco, co by více uspokojilo potřebu zákazníka. Tou je především přidání služeb, které každý ocení.

Naše správa přináší výhody v efektivním řešení pohledávek s právními službami zdarma, rozúčtovává studenou a teplou vodu v ceně bytové jednotky, umožňuje sofistikovaný on-line přístup a především Vám ušetří náklady nejenom díky ceně 85,-Kč měsíčně za bytovou jednotku.

Další přidanou hodnotou k levnější správě od nás jsou slevy u mnoha obchodníků, kteří s námi spolupracují. Tyto slevy Vám ročně ušetří mnoho peněz.

Našeho zákazníka považujeme za partnera. U nás jako partner můžete získat odměny v podobě ještě levnější správy, přivýdělku nebo již výše zmiňovaných slev s námi spolupracujících firem.

Víme, že jsme na trhu noví, že jste zvyklí na stávajícího správce a měnit něco zaběhlého je těžké. Možná i cenový rozdíl za to nestojí, ale když k tomu přičtete další výhody a cenu správy si spočítáte na dalších 5 let, pak dojdete možná k jiným závěrům.

Jsme zde a máme vážný zájem spravovat vaší nemovitost. Rádi bychom se zúčastnili shromáždění vašeho SVJ, představili se vám a se vším seznámili.

S námi i v ceně 85,-Kč měsíčně pomáháte, a to postiženým dětem z karlovarského kraje. Jedná se o korunové položky, ale při větším počtu spravovaných bytů to budou částky nezanedbatelné a má to větší smysl než sbírání víček.

Změna je život. Změna k lepšímu je krok dopředu.

 

Martin Šíma, Jan Lukeš

jednatelé

Hlavní výhody

 • mnohaleté zkušenosti v oboru
 • minimum zbytečné administrativy
 • jednoduchost a přehlednost
 • slevy na zajištění prodeje, pronájmu nemovitostí v naší správě
 • slevy u prověřených stavebních firem a našich partnerů
 • sledování insolvenčního rejstříku
 • bezplatné zpracování stanov SVJ dle NOZ
 • možnost přivýdělku s námi
 • výhodné pojištění nemovitosti
 • zajištění průkazu energetické náročnosti budov
 • zajištění odhadů nemovitostí
 • zajištění výhodných úvěrů na rekonstrukce
 • mimosoudní a soudní řešení pohledávek
 • zpracování daňového přiznání
 • zajištění úklidu
 • pomáháme těm, co to opravdu potřebují

Proč máme správu pouze za 85,- Kč?

Používáme moderní online pracovní nástroje

Eliminovali jsme všechny zbytečné náklady

Odbourali jsme neefektivní a zastaralé procesy

Slevy u vybraných partnerů

Zákaznická karta Správa 85 přední strana
Služby
Obchodníci
Řemeslníci